Med fokus på og omtanke for
mennesker, omverden og produkt

Sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet er vores højeste prioriteringer og kernen i Heléns ledelsessystem. Alt hvad, vi gør, stort som småt, foregår med fokus på og omtanke for mennesker, omverden og produkt.

Bæredygtighed i fokus

Med respekt for og bevidsthed om branchens klimaaftryk stræber vi efter langsigtet holdbarhed i alt, hvad vi gør. Med miljøledelse efter ISO 14001 har vi fremragende muligheder at forbedre vores virksomhed. Vi er overbeviste om, at et aktivt miljøarbejde giver både os og vores samarbejdspartnere vedvarende konkurrencefordele. Gennem vores miljøarbejde vil Heléns bidrage og hjælpe til at skabe et bedre miljø for os alle og kommende generationer.

Sikkerhed og sundhed er alfa og omega

Med Heléns strikse sikkerhedsforanstaltninger, certificeret Safety Trainers, kontinuerlig uddannelse og daglig opfølgning på enhver risiko og hændelse sørger vi for, at sikkerhed og sundhed er sat på dagsordenen. Det omfattende og effektive arbejde med sikkerhed og sundhed er en væsentlig del af vores virksomhed og en forudsætning for varig økonomisk fremgang. 

Kvalitet - en kontinuerligt forbedringsproces

Vi har et konstant fokus på forbedringsprocessen og et team af eksperter, der er dedikerede til procesudvikling - alt sammen for at sikre det rigtige produkt, i den rigtige kvalitet, i rette tid. For os er kvalitet ikke blot et ansvar over for vores kunder, men det er også med til at gøre os mere effektive. Med vores integrerede ledelsessystem vil vi opnå konstante forbedringer, miljøvenlige processer, fejlfrie produkter og service.