facebooklinkedinrss
like
19.06.2017

Sommar, sol(?) och goda MARKNADSUTSIKTER

Eva Täljegård | VD Heléns Rör

I år har vi glädjen att fira en ung 90-åring. Det har varit en spännande resa genom decennierna, där både vi och marknaden har genomgått stora förändringar. Vår resa startade 1927, då Paul Helén AB grundades. Paul Helén var grosshandlare för de mellansvenska stålbruken, med försäljning främst i västra Sverige. I dag är Heléns en av de ledande stång- och stålrörsdistributörerna i Skandinavien, med ett nätverk som gör det möjligt för oss att följa våra kunder internationellt. Jubilaren firas främst internt, men vi kommer även att uppmärksamma händelsen på Elmia och ni är alla hjärtligt välkomna till vår monter.

Vår utveckling över tid har möjliggjorts av vår förmåga att möta marknadens önskemål och krav. Vi är ett kunskapsbolag där vi ser vår produktkunskap som ett signum. Vi har en lång tradition och en kontinuitet baserat på uppnådda framgångar. Motivationen drivs av viljan att, tillsammans med våra partners, ständigt utveckla vårt produktutbud och våra tjänster för att säkerställa våra kunders konkurrenskraft. Vi eftersträvar alltid att skapa trygghet för våra kunder, genom en tät dialog där vi vill bidra med vår kunskap, engagemang och nyfikenhet för ett anpassat affärsupplägg.

I vår ambition att utveckla vårt produktutbud kan vi till hösten erbjuda ett bredare stångprogram. Just nu pågår en ombyggnation av vårt lager för att göra plats för vår satsning på kalldragen stång.

Positiv utveckling på marknaden
Marknadens första halvår 2017 har ur ett mikroperspektiv visat många bra tecken. Det finns en global optimism bland inköpschefer inom tillverkningsindustrin i Euro-området – inte minst i Sverige. Svensk konjunkturbarometer visar dessutom en stark syn på marknadsläget hos industriföretagen. Vi ser en fortsatt stabil och stark efterfrågan inom bilindustrin och konstruktion, men även ökad aktivitet inom maskinindustrin.

Det är glädjande att vi har sett en positiv utveckling under början av året, där efterfrågan och marknadens driv synes starkare. Det finns såklart orosmoln på himlen och ur ett makroperspektiv ser vi ett osäkert världsläge. Hur kommer Brexit påverka resten av EU?  Vilka politiska beslut fattas i USA? Dessa är några av de frågor vi ställer oss kring den marknad vi verkar i och som vi måste förhålla oss till.

Vår digitala resa
Ett stående tema i vår omvärld är den digitala strukturomvandling som vi alla behöver anpassa oss till genom att utveckla verktyg som gör oss konkurrenskraftiga. Detta är ett område som Heléns jobbar aktivt med. Vår ambition är att vara en trygg och stark partner även i den digitala verkligheten, varför vi aktivt involverar våra kunder när vi utvecklar våra lösningar. Vi kommer under hösten att introducera en kundportal, med möjlighet att hämta information online gällande öppna order, fakturor, certifikat, etc. I ett första teststadie kommer vi bjuda in några utvalda kunder för utvärdering.

Vi kan konstatera att vi befinner oss i en spännande tid, där vår förmåga att anpassa oss till förändringar är avgörande. I denna miljö är det viktigt att våra kunder känner sig trygga i den kompetens och den relation som vi erbjuder. Det är också viktigt med tid för återhämtning, vilket jag hoppas att sommaren och semestern kommer att erbjuda er alla – härliga lata sommardagar i sol och värme.

Önskar er en riktigt skön sommar.
Eva Täljegård, VD