facebooklinkedinrss
like

MARKNADSNYTT

Här har vi samlat användbar och nyttig information inom branschen till ett och samma ställe. Så slipper du leta på flera olika sidor på nätet. Har du någon idé om annan information som vi kan samla här? Kontakta din säljare på Heléns.


PRISFÖRÄNDRING SKROTKLASS 11 

Järnbruksförnödenheter publicerar sista vardagen i månaden den prisförändring för skrotklass 11 som de erbjuder sina verksleverantörer för kommande månadsleveranser. Aktuella prisförändringar framgår enligt länk nedan.

JBF prisförändring för skrotklass 11


KONJUNKTURBAROMETERN

Konjunkturinstitutet analyserar och forskar om ekonomisk utveckling.

Konjunkturbarometer | Konjunkturinstitutet


INKÖPSCHEFSINDEX

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) publiceras den första vardagen i varje månad kl 08:30. Index över 50 indikerar tillväxt inom industrin. Under 50 innebär en nedgång.

Inköpschefsindex Swedbank / Silf


TEKNIKFÖRETAGEN

Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt.

Teknikföretagens rapporter och publikationer


JERNKONTORET

Jernkontoret samlar in och sammanställer uppgifter om t ex de svenska järn- och stålverkens produktion, leveranser, energianvändning och utsläpp. De utrikeshandelsdata som redovisas kommer från Statistiska centralbyrån. Jernkontoret tillhandahåller inte information om stålpriser.

Jernkontorets statistik