facebooklinkedinrss
like

Heléns - din stålleverantör och RÖRSPECIALIST

Heléns är din stålleverantör och rörspecialist med ett lager som årligen hanterar mer än 100.000 ton rör- och stålprodukter för kunder inom byggnads-, verkstads- och processindustrin, samt inom fordons-, möbel- och maskintillverkning. Stålprodukterna fördelar sig på tusentals artiklar inom våra produktgrupper.

Samtliga leveranser sker i önskat utförande och när du behöver dem, något vi lyckas med tack vare att vårt stora lager i Halmstad ligger i direkt anslutning till våra produktionscenter och därmed är lättillgängligt för olika former av vidareförädling.


Leverantör av total kvalitet

Heléns har alltid arbetat för ständig förbättring efter våra kunders krav så att de alltid ska få rätt kvalitet vid rätt tillfälle. Men det är inte bara slutprodukterna som är avgörande. Vägen dit är minst lika viktig. För oss väger servicen och den tekniska kompetensen lika tungt.

Under många år har vi byggt upp en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbank kring stålprodukter och stållösningar. Vi har byggt upp en organisation och spetskompetens när det gäller materialutveckling, logistik - och produktionssystem. Vi har dessutom samlat på oss en enorm erfarenhet från skandinaviska och internationella kundföretag inom ett antal olika branscher, där vi tror att vi kan tillföra något extra.

Internationellt är Heléns tillsammans med våra ägare och systerbolag unika i branschen och ledande i Europa. Vi finns representerade i ett tjugotal länder och arbetar tillsammans med effektiva produktions- och logistiklösningar för att underlätta våra kunders vardag.