Information om datasäkerhet

1. Insamling, bearbetning och användning av data
När du besöker våra webbplatser använder vi bland annat följande statistiska uppgifter för att förbättra vår närvaro på internet:

  • Antal besökare på de individuella webbsidorna
  • Operativsystem och webbläsare som används
  • Internetoperatör, besöksdatum och tid

BENTELER Group använder sig av Google Analytics (webbanalystjänst) för att utvärdera användandet av denna webbplats. Rapporter över din aktivitet på hemsidan sammanställs för BENTELERs räkning, för att synliggöra behoven och utveckla webbplatsen därefter.

Google Analytics använder sig av så kallade “cookies” – textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att anonymisera IP-adressen kan den insamlade informationen inte kopplas till användaren.

På denna hemsida har Google lagrat din IP-adress inom medlemsländer i EU, eller i andra stater inom Europas ekonomiska samarbetsområde. Endast i undantagsfall har hela IP-adresser överförts till en Google-server i USA och lagrats där. IP-adressen som har skickats från din webbläsare, som en del av Google Analytics, kopplas inte samman med andra data från Google.

Invändningar mot att spåra webbanalys (opt out)
Du kan neka spårning av webbanalys genom att installera webbläsarens ”add-on” för att avaktivera Google Analytics:

Opt out:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Säkerhet
BENTELER Group vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personliga data, som lagras av oss, mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulation av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder anpassas kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen.

3. Personlig information
Din personliga information lagras och används endast av företagen inom BENTELER Group, om du gör dem tillgängliga för oss. Observera att vi inte kan garantera sekretess för känsliga personuppgifter som du skickar till oss via okrypterad e-post eller internetanslutning gentemot tredje man. 
 
4. Datahantering av tredje part
BENTELER Group använder sig av externa leverantörer för datahanteringen. Av dessa företag kräver BENTELER att den personliga om samlats in, endast används för det avsedda ändamålet samt att skydd av uppgifterna säkerställs, i enlighet med de lagar om dataskydd som gäller lokalt.

5. Rätt till åtkomst
I enlighet med rådande lagstiftning kommer företagen inom BENTELER Group, på begäran, informera dig skriftligt om dina personliga data lagras av oss. Om vi, trots våra ansträngningar, har lagrat felaktig information kommer vi att ändra, blockera eller radera detta på din begäran.

6. Frågor och förslag gällande dataskydd
Om du har frågor rörande hanteringen av dina personliga data, vänligen kontakta vår Group Data Protection Officer i BENTELER Deutschland GmbH, 33102 Paderborn, eller maila till: datenschutz@benteler.com