facebooklinkedinrss
like

Kostnadseffektiva lösningar DIREKT IN I DIN PRODUKTION

Hos Heléns kan du alltid få en kostnadseffektiv lösning levererad i rätt tid direkt in i din produktion. Detta utan att du behöver hålla dig med eget lager eller ens göra de första bearbetningsstegen själv - det ordnar vi!

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en rad rörbearbetningar från maskinparker med stor produktionskapacitet. Under denna rubrik vill vi visa på omfattningen av våra möjligheter. Tillsammans med dig tar vi fram rätt lösning för varje tillfälle.


FAKTA Heléns produktions- & lagerverksamhet

  • Ca 13 600 ton material på lager
  • Vi producerar mer än 35 miljoner detaljer/år
  • Vi lastar ca 6 300 bilar/år och ca 106 000 artiklar
  • Vi hanterar årligen en volym på cirka 100 000 ton
  • Total yta på vår lager- och produktionsverksamhet är 106 800 m2
  • Bebyggd och asfalterad yta i Halmstad 75 000 m2

Bearbetade rör

Heléns har byggt upp och bygger successivt upp en modern maskinpark för bearbetning av rör. Det intressanta är att vi hela tiden gör detta i samklang med våra kunders behov av ökad flexibilitet, förändringstempo, kostnadsjakt och förädlingsvärde.

Ett kundföretag kanske behöver kapa sina beläggningstoppar eller köra bearbetningar som man inte har idag. Ett annat företag kanske behöver frigöra lokaler och kan då flytta över både maskiner och personal till Heléns. Ett tredje företag kanske behöver starta upp en helt ny produktionslinje med kort varsel.

Det handlar i slutändan alltid om valet mellan att investera i nya maskiner eller köpa komponenter. Här är vi beredda att satsa mycket offensivt i gemensamma lösningar med dig.


Standard och avancerad bearbetning

Vi erbjuder standardbearbetning så som kap, grad och tvätt men även mer avancerad bearbetning som trumling, blästring och laserskärning. Vi kan också tillhandahålla fasning, ytbehandling, ändbearbetning, bockning, skärande bearbetning, gängning och håltagning.